۱۳۹۳ شهریور ۲۰, پنجشنبه

برای هر کس، در همه‌ی دنیا، اگر تنها یک نفر باشد که به توانایی‌هایش باور داشته باشد، آنچنان که او حس کند شناخته می‌شود، همان یک نفر او را بس است تا از ثابت کردن خود به دیگران بی‌نیاز شود و زندگیش را با اصول خودش پیش ببرد.

۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

دلتنگی

دلم تنگ است،

دلم تنگ مهربانی‌هاست،

دلم تنگ آدم‌هاست

لبخندها‌، دلسوزی‌ها،

سکوت و سخن

و اشک‌ها.

دلم تنگ دل‌های شیشه ایست،

یکرنگی با پرنده‌ها و آسمان

دلم تنگ آدم است،

تنگ مهر،

تنگ مردمانی که از بودن خود خشنودند،

نه از دستاوردهایشان،

کسانی که ارزش امروز را برای خود امروز می‌دانند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۶, جمعه

۱۳۹۲ اردیبهشت ۵, پنجشنبه

هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم.

 

هر گاه که هر گاه که مزه‌ی زیستن را بچشم، هر گاه که شور هستی را درمیابم،  از هر چه جز آن گذشته پشیمان می شوم.

۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

اگر روزانه غبار از دل خود نزداييم
پس از چندى
چهره ى هيچكس را در آن نخواهيم ديد.
عاشق نبودن
از گناه ماست
نه زشتى ديگران.

۱۳۹۱ مهر ۲۷, پنجشنبه

دنیا به این بزرگی
 نو می‌شود
زمانی که
رنگی از چهره‌ی اتاقی به این کوچکی
وا می‌شود...

۱۳۹۱ اردیبهشت ۳۰, شنبه

رشته‌های شفاف خواستن تو،
همچون زمانی که آفتاب
از فضای پر گرد اتاقی متروک می‌گذرد،
از پس سخنان پر خشممان
برایم هویدا می‌شوند.

تو را در شادی دوست‌تر می‌دارم،
و در اندوه دوست‌تر می‌دارم.
تو را فرای شدن‌ها دوست می‌دارم.